Partneralimentatie en de bijstand

Op het moment dat iemand binnen 12 jaar na de scheidingsdatum een bijstandsuitkering aanvraagt, zal de Sociale Dienst proberen om een zo veel mogelijk van de bijstandsuitkering te verhalen op de laatste ex-partner waarmee de uitkeringsgerechtigde was gehuwd of een geregistreerd partnerschap had (geldt dus niet voor overige samenlevingsverbanden). Het deel dat de ex-partner aan partneralimentatie betaalt, wordt volledig gekort op de uitkering.

Ook al hebben partners in het convenant afgesproken dat ze elkaar over en weer geen partneralimentatie hoeven te betalen (wordt in de vakliteratuur “nihilbeding” genoemd), dan nog wordt er verhaald bij de ex-partner. De verhaalswetgeving staat namelijk boven de afspraken die jij en je partner gemaakt hebben. Als je een bijstandsuitkering aan wil vragen moet je bewijs hebben dat je ex-partner geen partner- of kinderalimentatie kan betalen. Voor € 12,50 kun je zelf de hoogte van de partneralimentatie berekenen. 

Alimentatie wordt 100% gekort op de bijstandsuitkering.

 

Meer informatie over partneralimentatie

- Wie heeft er recht op partneralimentatie?
- Hoogte van de partneralimentatie
- Duur van de partneralimentatie
- Belasting(-voordeel) en partneralimentatie
- Partneralimentatie en de hypotheek
- Partneralimentatie en de bijstand
- Afkoop van de partneralimentatie
- Partneralimentatie en de nieuwe partner
- Draagkrachtberekening partneralimentatie
- Indexering partneralimentatie
- Herzien partneralimentatie

 

Productinformatie