Wat met alimentatie na een scheiding?

Een echtscheiding brengt heel wat met zich mee dat moet geregeld, overeengekomen en vastgelegd worden. De bezittingen en financiële middelen moeten verdeeld worden, er moet een oplossing gezocht worden voor de woning en de zorg voor de kinderen moet overeengekomen worden. Dit zijn allemaal zaken waar een heuse strijd kan mee gepaard gaan en dan is de alimentatie nog niet aan bod gekomen. Niet alleen voor het levensonderhoud van de kinderen kan die aan de orde zijn, in bepaalde gevallen heeft ook een van de ex-partners hier recht op.

Kinderalimentatie


De wet schrijft voor dat ouders hun kinderen moeten onderhouden tot aan de leeftijd van 21 jaar. Ook na een echtscheiding blijft deze wettelijke bepaling van kracht. De hoogte van het bedrag kan onderling overeengekomen worden tussen de ex-partners en daarna zal de rechter dit bedrag beoordelen. Tot aan de leeftijd van 18 jaar van het kind zal de alimentatieplichtige ouder dit bedrag betalen aan de andere ouder, eenmaal het kind 18 jaar is, zal het zelf dit bedrag ontvangen.

Partneralimentatie


In bepaalde gevallen heeft een van de ex-partners na de echtscheiding niet voldoende financiële middelen om van te leven. Ook in dat geval zal alimentatie aan de orde zijn. De hoogte van het bedrag wordt bepaald door de financiële middelen van beide partijen. Voor echtscheidingen vanaf 1 januari 2020 is de duur van de partneralimentatie beperkt tot 5 jaar, waar dit voorheen 12 jaar was.

De procedure


Een alimentatieprocedure kan alleen maar met de hulp van een advocaat. Alleen hij is bevoegd om de stukken in te dienen bij de rechtbank. Komen jullie samen tot een overeenkomst, dan is een gezamenlijke advocaat voor het opstellen van de convenant voldoende. In het andere geval zullen jullie allebei een advocaat moeten nemen voor jullie verdediging.
Na het indienen van het verzoek krijgt de ex-partner aan wie de alimentatie gevraagd wordt hiervan een verzoekschrift van de rechtbank. Wie dit verzoekschrift ontvangt, kan hier een verweerschrift tegen indienen, kan afzien van verweer met een referteverklaring, kan akkoord gaan of kan ook helemaal niet reageren. Bij een akkoord zal de rechter de alimentatie bevestigen, in de andere gevallen is het de rechter die de uiteindelijke beslissing zal nemen. Het is wel goed om te weten dat als er geen reactie komt, de rechter meestal geneigd zal zijn het ingediende alimentatieverzoek zonder meer toe te wijzen.
Hoewel de rechter uitspraak doet over de alimentatie op zich, zal hij de effectieve betaling ervan niet regelen. Als de ex-partner nalaat te betalen, zal de tussenkomst van een deurwaarder of van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen zich opdringen.

Read Previous

Zo pas je de kinderalimentatie aan

Read Next

Deze zaken vallen onder de kinderalimentatie