Deze zaken vallen onder de kinderalimentatie

In principe is het maandelijkse alimentatiebedrag dat aan een ex-partner wordt uitbetaald in goed overleg of door tussenkomst van de rechter tot stand gekomen. Desondanks kan het door de jaren heen een punt van discussie opleveren als er voor een of meer van de kinderen uit jullie voormalige huwelijk of geregistreerde partnerschap specifieke kosten gemaakt moeten worden. Vallen die kosten dan ook automatisch onder de kinderalimentatie en moeten deze ook echt door de ex-partner worden betaald? Of is de verzorgende ouder er zelf verantwoordelijk voor?

Verschillende soorten kosten

Op hoofdlijnen is er bij het vaststellen van de hoogte van de kinderalimentatie sprake van drie verschillende soorten kosten: verblijfskosten, verblijfsoverstijgende kosten en buitengewone kosten. Tenzij jullie er specifieke (schriftelijke) afspraken over hebben gemaakt komen niet al deze kostenposten in aanmerking voor een alimentatievergoeding.

Verblijfskosten

De kosten die jij als ouder hebt als je kinderen bij jou zijn worden bij het berekenen van de kinderalimentatie aangeduid als de verblijfskosten. Hierbij geldt standaard dat de zorgkorting van de alimentatiebetaler hoger is naar mate de kinderen langer bij hem of haar zijn. Onder verblijfskosten vallen niet alleen standaard zaken, zoals de kosten voor eten, drinken en lichaamsverzorging van het kind, maar mag je ook een relevant deel van de huisvestingskosten rekenen. Hieronder wordt niet alleen de huur of hypotheek verstaan, maar ook de kosten voor gas, water en elektriciteit. Daarnaast behoren de kosten voor uitstapjes, vakanties en speelgoed tot de standaard verblijfskosten.

Verblijfsoverstijgende kosten

In de regel ontvangt de verzorgende ouder de alimentatie van de ex-partner de alimentatie, die daarmee zoveel mogelijk de standaard verblijfskosten van de kinderen dekt. De verzorgende ouder is op zijn of haar beurt verantwoordelijk voor de zogenoemde verblijfsoverstijgende kosten. Voorbeelden van dit soort kosten zijn kleding en schoeisel, abonnementen en/of benodigdheden voor deelname aan onder meer sport- en muziekverenigingen, kapper bezoek, vervoer (fiets en/of OV), schoolgeld, een telefoonabonnement, medische kosten die niet door een (aanvullende) zorgverzekering worden vergoed en oppaskosten.

Buitengewone kosten

Buitengewone kosten zijn kosten die incidenteel om de hoek komen kijken. Denk in dat geval onder meer aan studiekosten, rijlessen of de kosten voor een beugel. In principe is de verzorgende ouder de persoon die verantwoordelijk is voor het betalen van dit soort kosten, tenzij beide partners hier specifieke (schriftelijke) afspraken over hebben gemaakt. Als je als verzorgende ouder met dit soort doorgaans hoge kostenposten wordt geconfronteerd, dan kun je natuurlijk altijd aan je ex-partner vragen of deze eraan mee wil betalen, maar hij of zij is daartoe niet verplicht.

Speciale aandacht voor schoolkosten

Een belangrijk punt van aandacht zijn de schoolkosten. Als je hier vooraf geen goede afspraken over maakt met je ex-partner, dan komen deze kosten automatisch voor rekening van de verzorgende ouder. Op het moment dat je kinderen nog naar de basisschool gaan zal dat in de regel niet zo’n probleem zijn, maar bij vervolgstudies kan die kostenpost flink oplopen. Ervan uitgaande dat jullie allebei het beste met jullie kinderen voor hebben, is het verstandig om – indien mogelijk – vooral over de toekomstige schoolkosten goede aanvullende alimentatieafspraken te maken. Vergeet ook vooral niet om die gemaakte afspraken schriftelijk vast te leggen om geharrewar achteraf te voorkomen.

Read Previous

Wat met alimentatie na een scheiding?

Read Next

Kies je ervoor om te gaan scheiden met je partner? Kies ervoor om een mediator in te schakelen