Ook de kinderen zijn betrokken partij in een echtscheiding

Een echtscheiding wordt vaak, kort door de bocht, gezien als een zaak tussen de beide partners die beslissen om uiteen te gaan. De kinderen lijken eerder te ondergaan en worden verondersteld zich zo goed als mogelijk aan te passen aan de nieuwe situatie. De dagelijkse praktijk wijst echter uit dat een grotere betrokkenheid van de kinderen ervoor zorgt dat zij beter snappen wat er in hun leventje gebeurt en dat zij die gebeurtenis ook makkelijker een plaatsje kunnen geven.

Een open communicatie doet wonderen


In veel gevallen hangt een echtscheiding al een tijdje in de lucht, maar proberen ouders dit voor hun kinderen nog zo lang mogelijk verborgen te houden. Aan de ene kant uit angst om de kinderen te kwetsen en aan de andere kant ook als manier om zelf eerst een en ander te kunnen regelen. Weet echter dat de kinderen al langer aanvoelen dat er iets op til is en dat de onzekerheid en de spanningen behoorlijk op hun kunnen inwerken. Door een open communicatie kun je deze onzekerheden, twijfels en angsten voor een groot deel wegnemen. Het zal hen bovendien ook een gevoel van vertrouwen en betrokkenheid geven. Niemand die zegt dat je toestemming moet vragen aan de kinderen om te scheiden, maar ze hebben wel het recht om te weten wat er gaande is.

Luisteren naar de kinderen is zo belangrijk


De beslissing om te scheiden mag dan wel bij jullie liggen, hou er wel rekening mee dat dit ook voor de kinderen heel wat teweeg brengt. Door hen de kans te geven om hun verhaal te doen en hun hart te luchten, kom je heel wat te weten. Niet ieder kind is even spontaan en het opkroppen van emoties ka, ook op de langere termijn, grote gevolgen hebben. Denk maar aan kinderen die met het gevoel rondlopen dat zij de oorzaak van de echtscheiding zijn of kinderen die een grote angst hebben dat ze een van de ouders niet meer zullen zien. Ook de vragen die hen bezighouden zoals naar welke school ze zullen gaan bijvoorbeeld verdienen aandacht, want het zijn voor hen belangrijke vragen die veel bepalen. Enkel en alleen door veel en actief te luisteren, zul je een goed beeld krijgen van wat er in je kinderen omgaat.

Een goede verstandhouding en duidelijk afspraken, iedereen wint erbij


Hoewel het ook voor jullie best een zware, pijnlijke en emotionele periode is, is een goede verstandhouding tussen jullie beiden voor iedereen, en niet in het minst voor de kinderen, een goede zaak. Duidelijke afspraken zorgen voor structuur in hun veranderde leven en geeft hen de kans zich aan te passen hieraan. Ze moeten ook weten dat ze nog steeds bij jullie beiden terechtkunnen. Breek de andere ouder ook nooit af, geen enkel kind wil het gevoel hebben een keuze te moeten maken tussen beide ouders om de andere ouder tevreden te houden.

Read Previous

Kinderen en echtscheiding

Read Next

Nieuwe hobby na de scheiding: op naar een nieuw leven