De gevolgen van een (v)echtscheiding

Elke (v)echtscheiding laat sporen na. Het grootste gevolg is over het algemeen de financiële kater die je eraan overhoudt. Denk maar aan alimentatie of als alleenstaande je kinderen opvoeden. Met als orgelpunt dat je een job moet zoeken omdat je zelf geen baan had tijdens je relatie en na de echtscheiding in je eigen levensonderhoud moet voorzien. De gevolgen van een scheiding zijn vaak heel ingewikkeld. Een stand van zaken.

De boedelscheiding van een echtscheiding

Het verdelen van de inboedel is vaak complexer dan het op het eerste gezicht lijkt. Het meeste getouwtrek en oeverloze woordenwisselingen bij een echtscheiding gaan over de financiële kant. Veel hangt af hoe het huwelijk geregeld is. In sommige gevallen is een boedelscheiding niet nodig. Bij een standaard modaal huwelijk in gemeenschap van goederen heb je wel te maken met boedelscheiding. Beide partners moeten een overeenkomst en akkoord vinden over de inboedel. Onder de noemer boedel verstaat men niet alleen de materiële bezittingen, maar ook het cashgeld en spaargeld. Sommige specifieke inboedelgedeeltes komen niet in aanmerking bij boedelscheiding. Denk maar aan de kledij van je (overleden) opa of de juwelencollectie van oma. In juridische taal wordt dit omschreven als ‘verknochte goederen’ en horen hier niet bij. Ook een mogelijke financiële erfenis valt onder deze uitsluitingsclausule.

Het opstellen van een ouderschapsplan is verplicht

Wanneer je kinderen hebt ben je wettelijk verplicht om samen met je ex-partner een ouderschapsplan samen te stellen. Volgende heikele aandachtspunten moeten in zo’n ouderschapsplan worden opgenomen:

  • Bij wie gaan de kinderen wonen
  • Waar verblijven de kinderen in de weekends
  • Welke dagen dat de kinderen bij één van de ouders verblijven
  • De betaling van kinderalimentatie. Het minimum alimentatiegeld is bepaald op 25 euro per kind per maand, afhankelijk van je persoonlijke financiële situatie

Hou rekening met de pensioenscheiding bij een echtscheiding

Tijdens het huwelijk of samenwonen heb je samen een pensioen opgebouwd. Dit betekent concreet dat je de helft van het pensioen hebt helpen opbouwen. Voor de goede orde: het gaat enkel over de periode toen je getrouwd was. Deze verdeelsleutel is slechts rechtsgeldig voor huwelijken die werden afgesloten na 30 april 1995. Een rechter neemt hierover geen beslissing, maar wel een pensioenuitvoerder die het pensioen uitbetaalt aan jezelf en aan je ex-partner. Belangrijk is wel dat het pensioenfonds hiervan op de hoogte wordt gebracht. De verdeling moet trouwens door het pensioenfonds gebeuren binnen de twee jaar na de officiële echtscheiding. Het basisprincipe is dat de standaard verdeling wettelijk 50 procent is, tenzij onderling iets anders wordt afgesproken. Wanneer die regeling afwijkt zal je dit in een echtscheidingsconvenant moeten laten vastleggen.

Read Previous

Wat is een echtscheidingscoach en hoe kan het helpen?

Read Next

De invloed van een scheiding bij jonge kinderen