Wet voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding

De wet voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding is op 1 maart 2009 van kracht geworden. Hieronder volgt puntsgewijs de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige situatie.

  • De omzetting van een huwelijk in een geregistreerd partnerschap is niet meer mogelijk.
  • Beëindiging van het geregistreerd partnerschap met gezamenlijke kinderen  beneden de 18 jaar kan alleen via de rechtbank.
  • Alle ouders met gezamenlijk ouderlijk gezag (dus ook ongehuwde en ongeregistreerde partners)  zijn verplicht  een ouderschapsplan te maken.
  • De ouder waar het kind woont , dient de omgang met de andere ouder te bevorderen.
  • Een kind heeft na het einde van de relatie van zijn ouders recht op een gelijkwaardige verzorging en opvoeding door beide ouders. De beide ouders  hebben gelijkwaardige rechten en plichten in de opvoedingsverantwoordelijkheid.
  • Het kind heeft recht op omgang met zijn ouders en met degene die in een nauwe persoonlijke betrekking tot hem staat. Dit betekent dat het kind ook recht heeft op omgang met de ouder die geen ouderlijk gezag heeft maar ook bijvoorbeeld met een (gewezen) stiefouder en grootouders.

 

Meer informatie over kinderen en echtscheiding

- Wat en wanneer vertel je het de kinderen

- Reacties van kinderen op de echtscheiding

- Rol van de ouders in de echtscheiding

- Hoofdverblijfplaats van de kinderen na de echtscheiding

- Het ouderlijk gezag na de echtscheiding

- Omgangsregeling

- Co-ouderschap

- Ouderschapsplan

- Echtscheiding en ouderschap

Productinformatie