Voor grootouders, schoonouders, overige familie en vrienden

Voor de mensen die direct betrokken zijn bij een echtscheiding in hun omgeving kan een scheiding tot heftige emoties en praktische problemen leiden. Want een echtscheiding leidt  niet alleen tot een relatiebreuk tussen jou en je partner, maar vaak ook tot een scheuring in de (schoon-) familie en in de vriendenkring.
De scheidende partners hebben behoefte aan begrip en zoeken de mensen uit waarbij ze zich het meest gesteund voelen. Daarnaast willen partners in een scheiding graag dat hun vrienden of familie partij trekken voor de één en tegen de ander. Dat dit voor de familie en vrienden een moeilijke zaak is, blijkt wel uit de hoeveelheid contacten die worden verbroken tijdens en na een scheiding. Naast het verlies van de partner komt het verlies van familie en vrienden extra hard aan. Voor kinderen komt een echtscheiding extra hard aan wanneer er   ook nog vrienden en familie kwijtraken.
Als buitenstaander bij een echtscheiding is het goed om je voor ogen te houden dat beide partners hun eigen werkelijkheid vanuit hun eigen belevingswereld hebben. Met andere woorden: er bestaat geen één waarheid.


Productinformatie