Verdeling goederen bij een samenlevingsverband

Voor de verdeling goederen dient als eerste een onderscheid gemaakt worden tussen samenlevingsverbanden zonder een samenlevingscontract en met een samenlevingscontract.

1) Samenlevingsverband zonder samenlevingscontract.

In principe is er geen sprake van een opgebouwde gemeenschap van goederen. Tenzij duidelijk aantoonbaar is dat er goederen samen zijn gekocht, zoals een woning, auto of caravan waaraan beide partners evenveel hebben bij gedragen. Of dat er sprake is van een spaarrekening, waar beide partners geld op hebben gestort. Bij ongelijke bijdragen van de partners aan het opgebouwde vermogen, zou bij het uit elkaar gaan feitelijk een verdeling moeten volgen naar verhouding van wat elk heeft bijgedragen.

In principe vallen de schulden toe aan diegene op wiens naam de schulden staan. Ook hier geldt dat wanneer de schulden gezamenlijk gemaakt zijn, het eerlijker is om elk het eigen deel van de schulden op zich te nemen.


Wanneer tijdens het samenlevingsverband is afgesproken dat één van de partners meer zorgtaken op zich neemt en daardoor minder heeft kunnen werken, zou bij het uit elkaar gaan de zorgende partner financieel benadeeld kunnen worden.
 

 Samenlevingsverband met samenlevingscontract.

In het samenlevingscontract is bepaald op welke wijze de kosten van de huishouding,  kinderen en de vorming van een eventueel vermogen gestalte krijgen. Bij het opstellen van het samenlevingscontract kan gekozen worden voor een contract dat lijkt op de rechten en plichten binnen een huwelijk in gemeenschap van goederen of een contract dat valt te vergelijken met huwelijkse voorwaarden.

In principe wordt bij de verdeling de bepalingen in het samenlevingscontract als uitgangspunt genomen.


 

Meer informatie over Echtscheiding en de verdeling

- Scheiden en verdeling van de boedel

- Boedelverdeling, gemeenschap van goederen

- Boedelverdeling, huwelijkse voorwaarden

- Boedelverdeling, einde samenleven

- Boedelverdeling, geregistreerd partnerschap

- Scheiden, eigen huis en hypotheek

- Scheiden, verdeling pensioen

- Scheiden, verdeling inboedel

- Scheiden, waardebepaling eigen huis

- Scheiden, herinrichtingskosten

- Scheiden, verhuiskosten

Productinformatie