Scheidingsmelding

 

Wanneer je in je eentje hebt besloten om te gaan scheiden dan moet op enig moment het hoge woord er uit. De manier waarop je dat doet, is belangrijker dan dat je denkt omdat de scheidingsmelding de ‘toon zet’ van het scheidingsproces. Met andere woorden, hoe beter de scheidingsmelding wordt gebracht hoe groter de kans is dat de scheiding redelijk soepel  verloopt.
Geef een duidelijk signaal af op een moment waarop jullie alleen zijn. Na de eerste schrik heeft de partner de kans om actief betrokken te zijn bij  het afbouwen van de relatie tot aan de echtscheiding.

  • De voordelen van een “soepele” scheiding

  • De verwerking van de scheiding verloopt voor beide partners min of meer gelijktijdig.

  • De echtscheidingsprocedure verloopt sneller waardoor eerder aan de verwerking van de scheiding toegekomen kan worden.

  • Doordat het verwerkingsproces eerder op gang gebracht wordt, kan men eerder beginnen aan een nieuw leven.

  • Er bestaat geen behoefte om de “schuldige” financieel uit te kleden uit boosheid.

  • De communicatie wordt minder verstoord.

  • Als er kinderen aanwezig zijn, zijn ouders beter in staat om een invulling te geven aan het gezamenlijk ouderschap na de scheiding.


Productinformatie