Scheiding van tafel en bed

Bij een scheiding van tafel en bed blijft het huwelijk officieel bestaan. Bij een scheiding van tafel en bed wordt een eventuele gemeenschap van goederen verdeeld en opgeheven. Met andere woorden, alles wat de partners na de scheiding van tafel en bed erbij krijgen aan vermogen (geld en bezittingen) blijft dus van degene die dat vermogen ontvangt. Dit geldt ook voor schulden die worden gemaakt na de scheiding van tafel en bed.

Na een scheiding van tafel en bed kan men wel gaan samenwonen, trouwen met een ander kan niet omdat men officieel nog getrouwd is. Het gezamenlijk ouderlijk gezag over de kinderen blijft bestaan. Net als bij een definitieve scheiding moet wel afgesproken worden waar de kinderen wonen en hoe aan een omgangsregeling of een co-ouderschap vorm gegeven wordt. Het ouderschapsplan is verplicht. Net als bij een “gewone” scheiding moet er bij de rechtbank een verzoek tot echtscheiding van tafel en bed ingediend worden. Na een periode van drie jaar gescheiden te zijn van tafel en bed kan één van beide partijen een verzoek tot echtscheiding in dienen bij de rechter. De rechter kan het huwelijk zonder instemming van de ander ontbinden.

Een scheiding van tafel en bed is een optie wanneer er vanuit religieuze of financiële overwegingen een definitieve scheiding niet mogelijk is.


Meer informatie

Scheiden of einde samenleven regelen

Scheiding van tafel en bed

Scheiden bij een geregistreerd partnerschap

Einde van samenleven met een samenlevingscontract

Einde van samenleven zonder contract

Voorlopige voorziening

Scheiden wanneer u in het buitenland woont

Productinformatie