Scheiden wanneer u in het buitenland woont

Wanneer je in het buitenland woont en de Nederlandse nationaliteit bezit, is het mogelijk om een gezamenlijk echtscheidingsverzoek in te dienen. Je kunt er voor kiezen om met een Nederlandse advocaat of mediator volgens het Nederlands recht de echtscheiding te regelen.

 

Meer informatie

Scheiden of einde samenleven regelen

Scheiding van tafel en bed

Scheiden bij een geregistreerd partnerschap

Einde van samenleven met een samenlevingscontract

Einde van samenleven zonder contract

Voorlopige voorziening

Scheiden wanneer u in het buitenland woont 

 

Productinformatie