De notaris

Bij de beëindiging van een geregistreerd partnerschap en de beëindiging van een samenlevingsverband, kan, in plaats van een advocaat of een mediator ook een notaris ingeschakeld worden voor de volledige afhandeling van de scheiding.

 Bij alle overige echtscheidingen kan ook een notaris ingeschakeld worden, maar het verzoek tot echtscheiding of de scheiding van tafel en bed bij de rechtbank, moet altijd ingediend te worden door een advocaat.

Ook wanneer een advocaat of een mediator de echtscheiding afhandelt, kan een notaris van toegevoegde waarde zijn voor het correct afhandelen van de huwelijkse voorwaarden,  samenlevingscontract, het uiteenrafelen van vermogensposities, eigendommen, woning- en bedrijfsbezittingen, erfenissen en schenkingen die tijdens het huwelijk of het samenlevingsverband zijn verkregen.


Voor informatie over huwelijkse voorwaarden, de naleving van de huwelijkse voorwaarden, het beëindigen van de huwelijkse voorwaarden, vermogensdeling, erfenissen en schenkingen kunt u terecht bij de notaris

Meer informatie

Wie regelt de scheiding of einde samenleven

Scheiden via een advocaat

Scheiden via een mediator

Scheiden via een notaris

Scheiden via internet

Kosten van een echtscheiding

Productinformatie