De mediator

Wat doet een mediator anders dan een advocaat of notaris?

Scheiden via een mediator of bemiddelaar is goedkoper dan een scheiden bij een advocaat of notaris.

Informatie over scheiden via een mediator is te vinden in het Echtscheidingsboek

Bestel hier het Echtscheidingsboek + rekenmodule kinderalimentatie + model ouderschapsplan

De advocaat en de noatris zijn beiden juristen en zullen de echtscheiding vooral juridisch benaderen. Terwijl bij een scheiding juist de emoties en de zorgen over de toekomst de boventoon hebben en beide zaken vallen juridisch niet op te lossen. De mediator benadert dus in de eerste instantitie de echtscheiding minder juridisch. Dat doet de mediator door jullie eerst elk je eigen verhaal te laten vertellen waardoor het duidelijk wordt waar bij jullie elk de zorgen en de emoties liggen. Vervolgens wordt de echtscheiding in 'stukjes geknipt" en per onderdeel behandeld. Bij elk onderdeel wordt geïnventariseerd wat voor jou, je partner of voor de kinderen belangrijk is. Daarna worden afspraken gemaakt die emotioneel, praktisch en fiancieel haalbaar zijn.  

  • De beëindiging en ontvlechting van de partnerrelatie.

  • Het verbeteren van de communicatie gericht op de situatie na de scheiding.

  • Het gezamenlijke ouderschap na de scheiding.

  • Afspraken rond een omgangsregeling of het co-ouderschap.

  • De verdeling van de boedel.

  • De alimentatie.

Het grote voordeel van mediation is dat scheidende partners kunnen leren dat ze, ondanks de verstoorde partnerrelatie, onderlinge problemen door overleg of onderhandeling tot een oplossing kunnen brengen.

 

LET OP! Iedereen mag zich mediator noemen. Alleen de NMI-registermediator is een ervaren en goed opgeleide mediator. Alleen de NMI-registermediator kan een toevoeging (advocaat van onvermogen) aanvragen. 

Informatie over scheiden via een mediator is te vinden in het Echtscheidingsboek

Bestel hier het Echtscheidingsboek + rekenmodule kinderalimentatie + model ouderschapsplan

Meer informatie

Wie regelt de scheiding of einde samenleven

Scheiden via een advocaat

Scheiden via een mediator

Scheiden via een notaris

Scheiden via internet

Kosten van een echtscheiding

 

 

 


 

Productinformatie
U kunt de volgende producten bestellen