De advocaat

Binnen de advocatuur zijn er advocaten die zich gespecialiseerd hebben in scheidingen dit zijn de zogenaamde advocaat-scheidingsbemiddelaars of de advocaat-mediators. Veel van deze in scheidingen gespecialiseerde advocaten hebben zich verenigd in de VFAS (de vereniging van familie en advocaat-scheidingsbemiddelaars). Deze aparte vereniging binnen de advocatuur stelt hoge eisen aan haar leden qua opleiding en kennis en de professionele omgang met cliënten. Niet elke advocaat is dus gespecialiseerd in scheidingen.

Partners in een scheiding kunnen er voor kiezen om samen naar één advocaat te gaan of elk een advocaat in te huren.

Samen naar één advocaat.

Bij de keuze om gezamenlijk naar één advocaat te gaan, wordt er gekozen voor een  meer juridische aanpak van de scheiding. Immers de advocaat heeft een juridische achtergrond en achtergrond verloochent zich over het algemeen niet.
Wanneer jullie er voor kiezen om samen naar één advocaat te gaan heeft dat veel voordelen, onder andere:

 • Een kostenbesparing ten opzichte van twee advocaten;

 • Inspraak over de te volgen procedure;

 • Jij en je partner krijgen tegelijkertijd dezelfde informatie; 

 • Gezamenlijk gemaakte afspraken;

 • De kans op een langdurige “vechtscheiding” is aanmerkelijk kleiner;

 • Aansturen op een compromis bij tegengestelde belangen.

  Een voorwaarde om samen met één advocaat de scheiding te regelen is dat jullie je beide 
  op je gemak voelen bij de advocaat en dat jullie beide het gevoel  hebben dat jullie 
  belangen goed behartigd worden. 


Elk een advocaat.
Er zijn een aantal motieven om voor een advocaat te kiezen.

 • Jij of je partner is bang dat je eigen belangen niet of onvoldoende behartigd worden;

 • Jij of je partner is bang dat één van jullie verbaal sterker is of meer kennis van zaken heeft en daardoor in het voordeel is;

 • De zorg dat de advocaat niet neutraal is en de andere partij bevoordeelt;

 • Niet meer met je partner willen communiceren;

 • Je gelijk willen halen;

 • Oplopende ruzies tussen jou en je partner.

 

Het nadeel is wel dat de scheidingskosten met twee advocaten flink kunnen oplopen en dat
de scheiding lang duurt. Beide advocaten zullen er het beste voor hun cliënt uit willen halen. 

Meer informatie

Wie regelt de scheiding of einde samenleven

Scheiden via een advocaat

Scheiden via een mediator

Scheiden via een notaris

Scheiden via internet

Kosten van een echtscheiding

 

Productinformatie