Regelen van de scheiding of einde samenleven

Alle echtscheidingen verlopen via de rechtbank.

Een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding met volledig convenant.

Het gezamenlijk verzoek tot echtscheiding is de meest voorkomende procedure. Het verzoek tot echtscheiding wordt namens u beiden ingediend door een advocaat. Naast het verzoek tot echtscheiding wordt eveneens een door u beiden ondertekend convenant ingediend. In het convenant staan alle gemaakte afspraken met betrekking tot de alimentatie, boedelverdeling, de kinderen, pensioenen en dergelijke.
De rechter gaat ervan uit dat de gemaakte afspraken in het convenant in gezamenlijk overleg tot stand zijn gekomen. De rechter beoordeelt het convenant dus niet inhoudelijk.
Door de rechtbank wordt een beschikking afgegeven op de echtscheiding. Nadat de beschikking is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand is de scheiding officieel een feit.De echtscheidingsprocedure wordt door de rechtbank administratief afgehandeld en neemt ongeveer 6 tot 8 weken in beslag.
Bij een echtscheiding waarbij kinderen betrokken zijn,is een ouderschapsplan verplicht.

 


Einde samenleven

Als je samen een koophuis en kinderen hebt, is het verstandig om de beëindiging van het samenleven op dezelfde formele wijze af te handelen als bij een echtscheiding. Als je van de gemaakte afspraken in het convenant een akte laat opmaken bij een notaris dan krijg je juridische zekerheid over de betaling van de kinderalimentatie en over de rechten en de plichten ten opzichte van de koopwoning. Het maken van een ouderschapsplan is verplicht.


 

Meer informatie

Scheiden of einde samenleven regelen
  
 Scheiding van tafel en bed
  

 Scheiden bij een geregistreerd partnerschap
  
 Einde van samenleven met een samenlevingscontract
  
 Einde van samenleven zonder contract
  
 Voorlopige voorziening
  

 Scheiden wanneer u in het buitenland woont


 

Productinformatie