Verdeling van het pensioen

Iedereen die werkt in loondienst bouwt in principe een ouderdomspensioen op en vaak ook een nabestaandenpensioen. De meeste pensioenfondsen sturen jaarlijks een overzicht van het opgebouwde ouderdomspensioen en het nabestaandenpensioen. Het ouderdomspensioen komt tot uitbetaling vanaf een afgesproken leeftijd, waarop niet meer gewerkt hoeft te worden. Het nabestaandenpensioen komt tot uitkering wanneer degene die het pensioen heeft opgebouwd komt te overlijden.

Het ouderdomspensioen en de verevening

Vaak blijkt, dat na verloop van tijd of wanneer er kinderen komen, dat één van de beide partners minder gaat werken of stopt met werken. Op het moment dat jij of je partner gaat minder gaat werken of stopt met werken, wordt er door diegene minder of geen pensioen  opgebouwd. Om de partner te beschermen, die minder is gaan werken of is gestopt met werken, heeft hij of zij bij scheiding recht op de helft van het, tijdens het huwelijk, opgebouwde pensioen van de nog werkende partner. Daarnaast wordt ook het lagere pensioen van de minder of niet werkende partner verdeeld. De verdeling van de pensioenen wordt pensioenverevening genoemd. De pensioenen worden alleen verevend wanneer er sprake is van een ongelijke pensioenopbouw. Bij huwelijkse voorwaarden of na samenleven kunnen er andere regels gelden voor de pensioenverevening.


Het bijzonder nabestaandenpensioen.

Als je gescheiden bent en je ex-partner komt te overlijden heb je recht op dat deel van het nabestaandenpensioen dat tijdens het huwelijk door je ex-partner is opgebouwd. Dat deel van het pensioen heet het bijzonder nabestaanden pensioen.
Op het nabestaandenpensioen bestaat recht wanneer je getrouwd bent geweest met of zonder voorwaarden of wanneer je een geregistreerd partnerschap met of zonder voorwaarden hebt gehad.
Bij samenwoning gelden dezelfde voorwaarden als voor het ouderdomspensioen.


 

Meer informatie over Echtscheiding en de verdeling

- Scheiden en verdeling van de boedel

- Boedelverdeling, gemeenschap van goederen

- Boedelverdeling, huwelijkse voorwaarden

- Boedelverdeling, einde samenleven

- Boedelverdeling, geregistreerd partnerschap

- Scheiden, eigen huis en hypotheek

- Scheiden, verdeling pensioen

- Scheiden, verdeling inboedel

- Scheiden, waardebepaling eigen huis

- Scheiden, herinrichtingskosten

- Scheiden, verhuiskosten

Productinformatie