Scheiden en eigen bedrijf

Als je in gemeenschap van goederen getrouwd bent en een van jullie of jullie samen hebben een bedrijf dan moeten er bij de scheiding ook afspraken gemaakt worden over het bedrijf.

Als je niet in gemeenschap van goederen bent getrouwd en het bedrijf niet op gezamenlijk op jullie naam staat dan hoeft er waarschijnlijk bij de scheiding niets geregeld te worden over het bedrijf.

Als het bedrijf wel in de gemeenschap van goederen valt dan moet bij de scheiding duidelijk worden wie het bedrijf voortzet, of het bedrijf iets waard is en of een van jullie misschien uitgekocht moet worden. De waarde van het bedrijf wordt meestal bepaalt door een accountant aan de hand van de jaarrapporten.

Bij de berekening van de alimentatie worden de laatste drie jaarrapporten gebruikt om het netto inkomen te bepalen. Soms geven de laatste drie jaarrapporten geen goed beeld over de huidige of toekomstige inkomsten uit het eigen bedrijf (economische crisis, slechte investering, ziekte e.d) In dat geval kan de accountant een prognose maken. De alimentatie wordt dan berekend over de te verwachte inkomsten. 


 

Productinformatie