Verdeling bij echtsheiding

Voor de financiële afhandeling van de scheiding moet duidelijk worden wat er is aan gezamenlijk vermogen en/of schulden.

Voordat er sprake kan zijn van verdelen, moet eerst geïnventariseerd worden wat er is aan vermogen en/of schulden.
Stellen die na 1 januari 2018 getrouwd zijn, hebben te maken met een beperkte gemeenschap van goederen. 
Wanneer je op huwelijkse voorwaarden bent getrouwd, zijn de huwelijkse voorwaarden bij de verdeling leidend.


De volgende informatie dient in elk geval verzameld te worden.

•Een overzicht van betaal- en spaarrekeningen, levensverzekeringen, pensioenen e.d.
•Waarde van de woning en het saldo van de hypotheek
•Een overzicht van overige bezittingen en hun waarde zoals auto's, motoren, caravan e.d. 
•Eventueel ontvangen erfenissen en/of schenkingen


 


 

Meer informatie over Echtscheiding en de verdeling

- Scheiden en verdeling van de boedel

- Boedelverdeling, gemeenschap van goederen

- Boedelverdeling, huwelijkse voorwaarden

- Boedelverdeling, einde samenleven

- Boedelverdeling, geregistreerd partnerschap

- Scheiden, eigen huis en hypotheek

- Scheiden, verdeling pensioen

- Scheiden, verdeling inboedel

- Scheiden, waardebepaling eigen huis

- Scheiden, herinrichtingskosten

- Scheiden, verhuiskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

Productinformatie