Scheiden bij een geregistreerd partnerschap

Met het in werking treden van de ” Wet op het voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding” is er voor partners met een geregistreerd partnerschap die uit elkaar gaan het één en ander veranderd.

Geregistreerde partners met gezamenlijke kinderen kunnen het geregistreerd partnerschap alleen nog ontbinden via de rechtbank. Het maakt hierbij overigens niet uit of de geregistreerde partners gezamenlijk het ouderlijk gezag hebben. Partners kunnen gezamenlijk of elk apart de rechter verzoeken het geregistreerd partnerschap te ontbinden. Een ouderschapsplan is verplicht.

 


Wanneer geregistreerde partners elk “eigen kinderen” hebben, kan nog steeds zonder tussenkomst van de rechter het geregistreerde partnerschap beëindigd worden. 
Wanneer de geregistreerde partners overeenstemming hebben wordt er een convenant opgesteld door de partners zelf of met behulp van een professionele derde. Het convenant moet door een advocaat of een notaris inhoudelijk beoordeeld worden. De advocaat of de notaris stelt een verklaring op voor de ambtenaar van de burgerlijke stand. Aan de hand van die verklaring wordt bij de gemeente het geregistreerd partnerschap beëindigd.

Wanneer jij en je partner geen overeenstemming krijgen, kunnen jullie samen of lk apart de rechter verzoeken het geregistreerd partnerschap te beëindigen.

 

Meer informatie

Scheiden of einde samenleven regelen

Scheiding van tafel en bed

Scheiden bij een geregistreerd partnerschap

Einde van samenleven met een samenlevingscontract

Einde van samenleven zonder contract

Voorlopige voorziening

Scheiden wanneer u in het buitenland woont

Productinformatie