Echtscheiding, eigen huis en hypotheek

Hypotheek en scheiding is een lastige combinatie. Een echtscheiding heeft altijd gevolgen voor wat betreft de hoogte en/of de ten naamstelling van de hypotheek en de aan de hypotheek gekoppelde levensverzekering waarin een waarde is opgebouwd.

Hieronder volgen een aantal voorbeelden van afspraken die gemaakt kunnen worden.

 • De gezamenlijke koopwoning wordt verkocht. De opbrengst uit de verkoop van de woning en de levensverzekering wordt verdeeld. Wanneer er een schuld na de verkoop van de woning overblijft dan dient de schuld verdeeld te worden tussen de partners.

 • Eén van de partners wordt eigenaar van de woning en koopt de andere partner uit. Het uitkoopbedrag wordt als volgt bepaald:
  Taxatiewaarde – saldo hypotheek + opgebouwde waarde in de levensverzekering : 2 = uitkoopbedrag.
  Wanneer het uitkoopbedrag negatief is dan dient daarover een nadere afspraak gemaakt te worden.

 • De partners weten nog niet wat er gaat gebeuren met de gezamenlijke koopwoning. Fiscaal gezien hebben de (ex-)partners twee jaar de tijd om hierover een beslissing te nemen. Gedurende die periode blijven de (ex-) partners beiden eigenaar van de woning en de hypotheek scheiding. Dit betekent ook dat beiden hoofdelijk aansprakelijk blijven ten aanzien van de hypothecaire verplichting.

 • De (ex-)partners blijven na de scheiding gezamenlijk eigenaar van de woning totdat de kinderen bijvoorbeeld uit huis zijn.

 • In alle gevallen dient in het convenant een aantal bepalingen worden opgenomen met betrekking tot de koopwoning hierbij kan onder anderen gedacht worden aan:

   Recht tot bewoning (wie mag er wonen en hoelang?)

  • Wie betaalt de hypotheek (hypothecaire verplichting)

  • Wie betaalt de overige woonlasten

  • Wanneer wordt de koopwoning bij verkoop overgedragen aan de nieuwe eigenaar. (let hierbij op de beschikbaarheid van vervangende woonruimte)

  • Wie regelt het noodzakelijk onderhoud aan de woning en hoe wordt dit bekostigd

  • Wanneer er een schuld resteert na de verkoop of er is sprake van een negatief uitkoopbedrag dan kunnen de partners onderling overleggen hoe de schuld verdeeld gaat worden tussen hen. Denk bij een onevenredige verdeling aan eventuele fiscale consequenties.

 

 Meer informatie over Echtscheiding en de verdeling

- Scheiden en verdeling van de boedel

- Boedelverdeling, gemeenschap van goederen

- Boedelverdeling, huwelijkse voorwaarden

- Boedelverdeling, einde samenleven

- Boedelverdeling, geregistreerd partnerschap

- Scheiden, eigen huis en hypotheek

- Scheiden, verdeling pensioen

- Scheiden, verdeling inboedel

- Scheiden, waardebepaling eigen huis

- Scheiden, herinrichtingskosten

- Scheiden, verhuiskosten

 

 

 

Productinformatie