Herziening partneralimentatie

Bij wijziging in de omstandigheden van één of beide partners kan een herziening van de hoogte van de partneralimentatie worden gevraagd.

Wijziging van de hoogte van de partneralimentatie kan in onderling overleg of via een gerechtelijke procedure. Wanneer een herziening op de hoogte van de partneralimentatie wordt gevraagd via een gerechtelijke procedure dan bepaalt de rechter de hoogte van de partneralimentatie. Het is echter ook mogelijk om in onderling overleg een nieuw bedrag aan partneralimentatie overeen te komen. Leg in dat geval wel samen in een contract vast wat het nieuwe bedrag aan partneralimentatie is en vanaf wanneer het nieuwe bedrag geldt. Wanneer jullie beiden het contract ondertekenen, geldt dat als een overeenkomst en is dus rechtsgeldig.

Er zijn een aantal redenen om herziening van de hoogte van de partneralimentatie aan te vragen, bijvoorbeeld: 

  • Samenwonen, trouwen, aangaan van een geregistreerd partnerschap van één van de ex-partners;

  • Verlaging van inkomen buiten eigen schuld, bij ontslag of langdurige ziekte;

  • Wijziging in de woonlasten.

Let op! Er is zoveel jurisprudentie (aanvullingen op de wet door bijzondere uitspraken van de rechter) over partneralimentatie en dus zoveel uitzonderingen op de regel dat deze niet genoemd kunnen worden op deze website.

Vaak is het zo dat de herziening van de hoogte van de partneralimentatie via een gerechtelijke procedure meer kost dan het oplevert.


 

Meer informatie over partneralimentatie

- Wie heeft er recht op partneralimentatie?
- Hoogte van de partneralimentatie
- Duur van de partneralimentatie
- Belasting(-voordeel) en partneralimentatie
- Partneralimentatie en de hypotheek
- Partneralimentatie en de bijstand
- Afkoop van de partneralimentatie
- Partneralimentatie en de nieuwe partner
- Draagkrachtberekening partneralimentatie
- Indexering partneralimentatie
- Herzien partneralimentatie

Productinformatie