Wettelijke indexering

Omdat de kosten van levensonderhoud maar ook het inkomen in principe jaarlijks stijgen, wordt de alimentatie jaarlijks verhoogd. Het indexeringpercentage wordt jaarlijks vastgesteld door de overheid en wordt in november gepubliceerd. De alimentatieplichtige is verplicht om de partneralimentatie jaarlijks te verhogen met de wettelijke indexering.

De verhoging van de partneralimentatie met de wettelijke indexering, moet door de partners onderling geregeld  worden. Als de alimentatieplichtige de indexering niet betaalt, kan over een periode van maximaal vijf jaar de indexering teruggevorderd worden. 

Indexering alimentatie 2020 

De indexering op de alimentatie voor 2020 is bekend. De alimentatie moet per 1 januari 2020 verhoogd worden met 2.5 %. De indexering geldt voor de kinderalimentatie en de partneralimentatie


De berekening gaat als volgt: Het bestaande alimentatiebedrag + 2.5% = nieuw alimentatiebedrag.


Bijvoorbeeld het huidige alimentatiebedrag is 200 euro. Het nieuwe alimentatie bedrag is dan 

200 + 2.5% = 205 euro


2019  2.0%


2018  1.5% 

 

2017  2.1%

2016  1.3%

2015  0.8% 


 

Meer informatie over partneralimentatie

- Wie heeft er recht op partneralimentatie?
- Hoogte van de partneralimentatie
- Duur van de partneralimentatie
- Belasting(-voordeel) en partneralimentatie
- Partneralimentatie en de hypotheek
- Partneralimentatie en de bijstand
- Afkoop van de partneralimentatie
- Partneralimentatie en de nieuwe partner
- Draagkrachtberekening partneralimentatie
- Indexering partneralimentatie
- Herzien partneralimentatie

 

 


 

Productinformatie