Partneralimentatie en de nieuwe partner

De ex-partner die partneralimentatie ontvangt, verliest het recht op partneralimentatie op het moment dat hij/zij met een nieuwe partner gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aangaat of trouwt. Tenzij hierover in het convenant iets anders is afgesproken.

Wanneer de ex-partner die alimentatie betaalt opnieuw gaat samenwonen, een geregistreerd partnerschap aan gaat of trouwt, kan dat een aanleiding zijn om een herziening partneralimentatie aan te vragen.

De alimentatieplichtige (degene die de alimentatie betaalt) gaat:

  • samenwonen, trouwen of of een geregistreerd partnerschap aan met iemand die een eigen inkomen heeft. De nieuwe partner wordt geacht de helft van de woonlasten op zich te nemen. Hierdoor wordt de draagkracht van de alimentatieplichtige hoger en zou er meer partner alimentatie betaald kunnen worden;

  • samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan met iemand die geen eigen inkomen heeft. De ex-partner moet nu naast zijn  ex-partner ook de nieuwe partner onderhouden. De ex-partner heeft meer kosten waardoor er mogelijk minder geld beschikbaar is voor alimentatie;

  • samenwonen, trouwen of een geregistreerd partnerschap aan en de nieuwe partner heeft kinderen en een eigen inkomen. In dit geval kan bij de berekening ook het inkomen en de kosten van de nieuwe partner worden meegenomen. De draagkrachtberekening bepaalt of het bedrag aan partneralimentatie moet worden aangepast.

 

Meer informatie over partneralimentatie

- Wie heeft er recht op partneralimentatie?
- Hoogte van de partneralimentatie
- Duur van de partneralimentatie
- Belasting(-voordeel) en partneralimentatie
- Partneralimentatie en de hypotheek
- Partneralimentatie en de bijstand
- Afkoop van de partneralimentatie
- Partneralimentatie en de nieuwe partner
- Draagkrachtberekening partneralimentatie
- Indexering partneralimentatie
- Herzien partneralimentatie

Productinformatie