Partneralimentatie en de fiscus

De ontvangen partneralimentatie valt volgens de belastingwetgeving onder inkomsten waarover loonheffing betaald moet worden. De betaalde partneralimentatie kan van het inkomen worden afgetrokken waardoor er belasting (loonheffing) kan worden teruggevraagd.

 

Belasting over ontvangen partneralimentatie

Over het ontvangen bedrag aan partneralimentatie dient jaarlijks een bedrag aan zorgpremie en aan inkomstenbelasting afgedragen te worden aan de belastingdienst. De hoogte is afhankelijk van het totale inkomen.

 Belasting in verband met betaling van partneralimentatie

De betaalde partneralimentatie wordt in mindering gebracht op het fiscaal loon. Op grond daarvan ontstaat een fiscaal voordeel. De hoogte van het fiscale voordeel is afhankelijk van het percentage dat aan loonheffing is ingehouden. In de berekening van de partneralimentatie wordt al rekening gehouden met het fiscale voordeel. Het alimentatiebedrag wordt in principe verhoogd met het fiscale voordeel. Belastingaftrek partneralimentatie 2020 tot en met 2023.

De belastingaftrek over de betaalde partneralimentatie wordt stapsgewijs verlaagd. In de praktijk betekent dit dat u minder geld terugkrijgt van de belastingdienst.

De maximale aftrek wordt:

2020 maximaal 46% (was 49% in 2019)
2021 maximaal 43%
2022 maximaal 40%
2023 maximaal 37,05%

Wanneer uw inkomen in 2020 minder dan € 68.507,-- per jaar is dan kunt u 37.35 % over het betaalde bedrag aan partneralimentatie terugvragen bij de belastingdienst.

Wanneer uw inkomen in 2020 meer is dan € 68.508,-- per jaar dan kunt u 46 % over het betaalde bedrag aan partneralimentatie bij de belastingdienst terugvragen.


Voor meer informatie, klik op onderstaande link van de belastingdienst.
https://www.belastingdienst.nl/…/content/partneralimentatie…

Meer informatie over partneralimentatie

- Wie heeft er recht op partneralimentatie?
- Hoogte van de partneralimentatie
- Duur van de partneralimentatie
- Belasting(-voordeel) en partneralimentatie
- Partneralimentatie en de hypotheek
- Partneralimentatie en de bijstand
- Afkoop van de partneralimentatie
- Partneralimentatie en de nieuwe partner
- Draagkrachtberekening partneralimentatie
- Indexering partneralimentatie
- Herzien partneralimentatie

Productinformatie