Draagkrachtberekening de uitleg

Om de hoogte van de partneralimentatie te berekenen, wordt gebruik gemaakt van een draagkrachtberekening. In de draagkrachtberekening wordt onder andere rekening gehouden met de inkomsten, fiscale voordelen en uitgaven van de alimentatieplichtige.

De berekening voor draagkracht is een vrij ingewikkelde rekenmethode waarin rekening gehouden wordt met allerlei mogelijkheden en uitzonderingen. 

Partneralimentatie kan nooit tot op de cent nauwkeurig worden berekend. Dit heeft te maken met het feit dat in de loop van elk jaar sprake is van grotere of kleinere wijzigingen in de belastingwetgeving, premiestijgingen of -dalingen, verandering in de bedragen van de bijstandsuitkeringen en wijziging in de Tremanormen.

Daarnaast is de draagkrachtberekening dan wel standaard maar er zijn, vanuit de jurisprudentie, veel manieren om met de in te vullen gegevens om te gaan. Het komt dan ook regelmatig voor dat wanneer twee professionals op basis van dezelfde gegevens een berekening van draagkracht maken, er sprake is van verschillende uitkomsten met betrekking tot de alimentatiebedragen.


De meest ideale manier om overeenstemming te krijgen over de hoogte van de partneralimentatie is wanneer de draagkrachtberekening als uitgangspunt genomen wordt in plaats van als “keiharde eis “. Immers een hogere partneralimentatie betekent bijvoorbeeld vaak een lagere zorgtoeslag en/of woontoeslag of een lagere tegemoetkoming in de studiekosten van de kinderen. Door rekening te houden met ook deze aspecten tijdens het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie kan er sprake zijn van onderhandelingsruimte.  Uiteindelijk gaat het er om dat beide (ex-) partners het gevoel hebben dat er sprake is van een redelijke partneralimentatie. Een te hoge of te lage overeengekomen partneralimentatie leidt geheid tot ontevredenheid en boosheid bij één van beiden en dat resulteert vaak in een nieuwe alimentatieberekening al dan niet via een gerechtelijke procedure. Met alle kosten en stress van dien.


Meer informatie over partneralimentatie

- Wie heeft er recht op partneralimentatie?
- Hoogte van de partneralimentatie
- Duur van de partneralimentatie
- Belasting(-voordeel) en partneralimentatie
- Partneralimentatie en de hypotheek
- Partneralimentatie en de bijstand
- Afkoop van de partneralimentatie
- Partneralimentatie en de nieuwe partner
- Draagkrachtberekening partneralimentatie
- Indexering partneralimentatie
- Herzien partneralimentatie

Productinformatie