Kosten berekening partneralimentatie en de fiscus

Alleen de kosten die de alimentatiegerechtigde voor het vaststellen van de hoogte van de partneralimentatie maakt, kunnen in de belastingaangifte worden opgegeven als zogenaamde “verwervingskosten” en dus in mindering worden gebracht op het fiscale inkomen.
Alle overige kosten in verband met de echtscheiding geven geen fiscaal voordeel.


 


 

Meer informatie over partneralimentatie

- Wie heeft er recht op partneralimentatie?
- Hoogte van de partneralimentatie
- Duur van de partneralimentatie
- Belasting(-voordeel) en partneralimentatie
- Partneralimentatie en de hypotheek
- Partneralimentatie en de bijstand
- Afkoop van de partneralimentatie
- Partneralimentatie en de nieuwe partner
- Draagkrachtberekening partneralimentatie
- Indexering partneralimentatie
- Herzien partneralimentatie

Productinformatie