Tremanormen en kinderalimentatie

De Tremanormen worden gebruikt als richtlijn om de behoefte van de kinderen vast te stellen en dienen als uitgangspunt voor de berekening van de bijdrage van de beide ouders in de kosten van de opvoeding en het levensonderhoud van de kinderen.

Wat zijn de Tremanormen? De Tremanormen zijn een verzameling tabellen. Op grond van die tabellen worden de kosten en de behoefte van de kinderen berekend. Op basis van de tabellen wordt ook de bijdrage van de ouders berekend.


De Tremanormen geven de kosten (behoefte) van de kinderen weer en niet de hoogte van het alimentatiebedrag. De uiteindelijke hoogte van de hoogte van de kinderalimentatie hangt af van het inkomen en de draagkracht van de ouders na de scheiding. 

Draagkrachtberekening en Tremanormen
De expertgroep alimentatienormen past jaarlijks de Tremanormen en de draagkrachtberekening aan om de kinderalimentatie te berekenen

NB. De draagkrachtberekening en de
Tremanormen vallen onder regelgeving en niet onder wetgeving. Dat betekent in de praktijk dat ouders de vrijheid hebben om in onderling overleg andere afspraken over de kinderalimentatie kunnen maken. 
Het betekent ook dat rechters kunnen afwijken van de
Tremanormen omdat de Tremanormen richtlijnen zijn en geen wet.

 

Meer weten over Tremanormen en kinderalimentatie?

Bestel hier het Echtscheidingsboek + gratis berekening kinderalimentatie + gratis ouderschapsplan

Op de Scheidslijn kun je een rekenmodule downloaden om zelf de kinderalimentatie volgens de Tremanormen te berekenen. De kinderalimentatie wordt inclusief de zorgkorting berekend. De berekening van de kinderalimentatie is uitgebreider en completer dan de gratis berekeningen die op andere sites worden aangeboden. 

Meer informatie over kinderalimentatie:

 

- Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?
- Zelf berekenen kinderalimentatie

- Kinderalimentatie, zorgkorting en vakantie
- Kinderalimentatie en co-ouderschap
- Herzien kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en een nieuwe partner
- Draagkrachtberekening kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en bijstand
- Kinderalimentatie en de Tremanormen
- Kinderalimentatie en eigen bedrijf

 

 

BESTEL HIER DE REKENMODULE KINDERALIMENTATIE

 

 

Productinformatie