Tremanormen en kinderalimentatie

De Tremanormen worden gebruikt als richtlijn om de behoefte van de kinderen vast te stellen en dienen als uitgangspunt voor de berekening van de bijdrage van de beide ouders in de kosten van de opvoeding en het levensonderhoud van de kinderen.

Wat zijn de Tremanormen? De Tremanormen zijn een verzameling tabellen. Op grond van die tabellen worden de kosten en de behoefte van de kinderen berekend. Op basis van de tabellen wordt ook de bijdrage van de ouders berekend.


De Tremanormen geven de kosten (behoefte) van de kinderen weer en niet de hoogte van het alimentatiebedrag. De uiteindelijke hoogte van de hoogte van de kinderalimentatie hangt af van het inkomen en de draagkracht van de ouders na de scheiding. 

Draagkrachtberekening en Tremanormen
De expertgroep alimentatienormen past jaarlijks de Tremanormen en de draagkrachtberekening aan om de kinderalimentatie te berekenen

NB. De draagkrachtberekening en de
Tremanormen vallen onder regelgeving en niet onder wetgeving. Dat betekent in de praktijk dat ouders de vrijheid hebben om in onderling overleg andere afspraken over de kinderalimentatie kunnen maken. 
Het betekent ook dat rechters kunnen afwijken van de
Tremanormen omdat de Tremanormen richtlijnen zijn en geen wet.

 
Meer informatie over kinderalimentatie:

 

- Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?
- Zelf berekenen kinderalimentatie

- Kinderalimentatie, zorgkorting en vakantie
- Kinderalimentatie en co-ouderschap
- Herzien kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en een nieuwe partner
- Draagkrachtberekening kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en bijstand
- Kinderalimentatie en de Tremanormen
- Kinderalimentatie en eigen bedrijf

  

Productinformatie