Kinderalimentatie en eigen bedrijf

Als een van jullie of jullie samen een eigen bedrijf hebben wordt de kinderalimentatie berekend aan de hand van de netto inkomsten uit dat eigen bedrijf.

De kinderalimentatie wordt berekendop basis van het inkomen uit het eigen bedrijf. In principe wordt de kinderalimentatie berekend aan de hand van de laatste drie jaarrapporten. Soms geven de laatste drie jaarrapporten geen goed beeld over de huidige of toekomstige inkomsten uit het eigen bedrijf (economische crisis, slechte investering, ziekte e.d) In dat geval kan de accountant een prognose maken. De kinderalimentatie wordt dan berekend over de te verwachten inkomsten uit het bedrijf.

Als de inkomsten uit het eigen bedrijf wisselend zijn en blijven dan kun je in het convenant of ouderschapsplan opnemen dat de hoogte van de kinderalimentatie elk jaar opnieuw bekeken wordt aan de hand van het jaarrapport.  


Meer informatie over kinderalimentatie:

- Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?
- Kinderalimentatie, zorgkorting en vakantie
- Kinderalimentatie en co-ouderschap
- Herzien kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en een nieuwe partner
- Draagkrachtberekening kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en bijstand
- Kinderalimentatie en de Tremanormen
- Kinderalimentatie en eigen bedrijf

 Productinformatie