Indexering alimentatie of wettelijke indexering

Kinderalimentatie en wettelijke indexering. Jaarlijks wordt door de overheid het indexeringspercentage op de kinderalimentatie vastgesteld.

Omdat het leven elk jaar duurder wordt en de lonen elk jaar stijgen, wordt de kinderalimentatie ook elk jaar een beetje verhoogd. De jaarlijkse verhoging van de kinderalimentatie wordt indexering genoemd. De indexering op de kinderalimentatie is verplicht

De verhoging van de kinderalimentatie met de wettelijke indexering, moet door de ouders zelf geregeld te worden. Als de alimentatieplichtige de indexering niet betaalt, kan over een periode van maximaal vijf jaar de indexering op de kinderalimentatie alsnog gevorderd worden.

Meer informatie over kinderalimentatie:

- Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?
- Zelf berekenen kinderalimentatie
- Kinderalimentatie, zorgkorting en vakantie
- Kinderalimentatie en co-ouderschap
- Herzien kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en een nieuwe partner
- Draagkrachtberekening kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en bijstand
- Kinderalimentatie en de Tremanormen
- Kinderalimentatie en eigen bedrijf 

 

 

Productinformatie