Kinderalimentatie en de nieuwe partner

In de nieuwe regelgeving staat dat samenwonen niet altijd een reden is om de kinderalimentatie te wijzigen.

Samenwonen en herzien kinderalimentatie

Samenwonen met een nieuwe partner hoeft niet altijd gevolgen te hebben voor de hoogte van de kinderalimentatie.Dit heeft te maken dat de behoefte van de kinderen tegenwoordig alleen wordt vastgesteld op het moment van de scheiding.

 Wanneer heeft opnieuw samenwonen wel gevolgen voor de hoogte van de kinderalimentatie? 

Samenwonen van de alimentatieplichtige

Door het opnieuw gaan samenwonen wordt de draagkracht hoger omdat de nieuwe partner meebetaalt aan de woonlasten.

Alleen als er eerst onvoldoende draagkracht was om het volledige bedrag aan kinderalimentatie te betalen is er reden om de kinderalimentatie te herzien.
Als de alimentatieplichtige al het zijn volledige aandeel in de kosten van de kinderen betaalt, dan is er geen reden om de
kinderalimentatie te herberekenen.

Samenwonen alimentatiegerechtigde:

Door het opnieuw gaan samenwonen wordt de draagkracht van de alimentatiegerechtigde hoger omdat de nieuwe partner meebetaalt aan de woonlasten. Dit wil echter niet zeggen dat hierdoor minder kinderalimentatie betaald hoeft te worden omdat de alimentatieplichtige nog steeds zijn eigen aandeel in de kosten van de kinderen moet blijven voldoen. 

Trouwen met nieuwe partner

Als er sprake is van een nieuw huwelijk dan ontstaat de zo genaamde stiefouderverplichting. Hierdoor kan mogelijk de hoogte van de kinderalimentatie wijzigen.

Bezint eer ge begint

Het aanvragen van wijzigen van de hoogte van de kinderalimentatie is duur wanneer de procedure zelf betaald moet worden. De procedure op zich heeft geen voorrang bij de rechtbank en kan wel 6 tot 12 maanden duren voordat er uitspraak wordt gedaan. De kosten kunnen oplopen van 1500,-- tot 3000,-- euro. 

Meer informatie over kinderalimentatie:

 

- Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?
- Zelf berekenen kinderalimentatie
- Kinderalimentatie, zorgkorting en vakantie
- Kinderalimentatie en co-ouderschap
- Herzien kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en een nieuwe partner
- Draagkrachtberekening kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en bijstand
- Kinderalimentatie en de Tremanormen
- Kinderalimentatie en eigen bedrijf

  

Productinformatie