Kinderalimentatie, zorgkorting en vakantie

Wanneer de kinderen in een vakantie een langere periode bij de alimentatieplichtige verblijven dan is de vraag vaak of er dan ook alimentatie betaald moet worden.

Bij de berekening van de kinderalimentatie wordt rekening gehouden met de vakanties die de kinderen doorbrengen bij de alimentatieplichtige. In de draagkrachtberekening wordt de zorgkorting gebruikt om de verblijfskosten voor de kinderen te dekken. Dit betekent dus dat tijdens de vakantie de kinderalimentatie gewoon doorbetaald moet worden.

De standaard percentages voor de zorgkorting zijn:

Standaardpercentages zorgkorting
Omgangsregeling van gemiddeld:
  1 dag in de week :    -/-    15% van de behoefte
  2 dagen per week:    -/-    25% van de behoefte
  3 dagen per week:    -/-    35% van de behoefte/co-ouderschap

 

Het percentage van de zorgkorting is gebaseerd op de afgesproken omgangsregeling en circa drie weken vakantie per jaar. De zorgkorting mag alleen gebruikt worden wanneer de ouders samen genoeg draagkracht hebben om de behoefte van de kinderen te voldoen.

 

Meer informatie over kinderalimentatie:

- Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?

- Zelf berekenen kinderalimentatie
- Kinderalimentatie, zorgkorting en vakantie
- Kinderalimentatie en co-ouderschap
- Herzien kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en een nieuwe partner
- Draagkrachtberekening kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en bijstand
- Kinderalimentatie en de Tremanormen
- Kinderalimentatie en eigen bedrijf

 

 


Productinformatie