De hoogte van de partneralimentatie

De hoogte van de partneralimentatie wordt berekend aan de hand van een draagkrachtberekening. Ook wordt er gegeken naar de levensstandaard en het uitgaven patroon tijdens het huwelijk.

In principe heb je recht op partneralimentatie als je na de scheiding minder te besteden hebt dan je ex-partner. Hou er wel rekening mee dat de kinderalimentatie voorrang heeft op de partneralimentatie. Dus alleen wanneer je ex-partner na de betaling van de kinderalimentatie nog draagkracht over heeft, kan er partneralimentatie worden berekend. 

Het is niet niet eenvoudig om vast te stellen wat de hoogte van de partneralimentatie precies zou moeten zijn, omdat ook niet-financiële factoren een rol kunnen spelen.
Volgens de toegepaste rechtspraak (jurisprudentie) kan er bij de bepaling van de
hoogte van de partneralimentatie niet zo maar uitgegaan worden van een bedrag rond het bestaansminimum. 

Als jezelf inkomen uit werk en/of vermogen hebt, vermindert dat de behoefte en dus ook de hoogte van de partneralimentatie.

Bij het merendeel van de echtscheidingen is het zo dat de ex-partner maar voor een deel kan voorzien in het levensonderhoud (partneralimentatie) van de ex-partner. Daarnaast zal de minst verdienende ex-partner werk moeten zoeken of een uitkering dienen aan te vragen.

Je kunt er voor kiezen om in onderling overleg de hoogte van de partneralimentatie vast te stellen. Je kunt samen de hoogte van de partneralimentatie bepalen door per persoon een overzicht te maken van de inkomsten en daar alle onkosten vanaf te trekken. Onder de streep zou je beiden ongeveer hetzelfde bedrag moeten overhouden. Als je er samen niet uitkomt dan kun je de hoogte van de partneralimentatie bepalen aan de hand van de draagkrachtberekening.

 

Meer informatie over partneralimentatie

- Wie heeft er recht op partneralimentatie?
- Hoogte van de partneralimentatie
- Duur van de partneralimentatie
- Belasting(-voordeel) en partneralimentatie
- Partneralimentatie en de hypotheek
- Partneralimentatie en de bijstand
- Afkoop van de partneralimentatie
- Partneralimentatie en de nieuwe partner
- Draagkrachtberekening partneralimentatie
- Indexering partneralimentatie
- Herzien partneralimentatie

 

 

 

Productinformatie