Herziening Kinderalimentatie

Herziening van de kinderalimentatie is in sommige gevallen mogelijk

De herziening van de alimentatie of de wijziging van de kinderalimentatie kan vaak grote gevolgen hebben voor beide partijen. Bij wijziging in de omstandigheden van één of beide ouders kan een herziening van de hoogte van de kinderalimentatie worden gevraagd. Dit kan in onderling overleg of via een gerechtelijke procedure. Wanneer de herziening van het bedrag aan kinderalimentatie wordt gevraagd via een gerechtelijke procedure dan bepaalt de rechter de hoogte van de kinderalimentatie. Het is echter ook mogelijk om in onderling overleg een nieuw bedrag aan kinderalimentatie overeen te komen. Leg in dat geval wel samen in een contract vast wat het nieuwe bedrag aan kinderalimentatie is en vanaf wanneer het nieuwe bedrag geldt. Wanneer jullie beiden het contract ondertekenen, geldt dat als een overeenkomst en is dus rechtsgeldig.
De hoogte van het eerder afgesproken of door de rechter vastgestelde bedrag aan
kinderalimentatie kan niet éénzijdig gewijzigd worden.

Er zijn een aantal redenen om herzien of wijziging van het bedrag aan kinderalimentatie aan te vragen. Bijvoorbeeld: 

  • Samenwonen, trouwen, aangaan van een geregistreerd partnerschap van één van de ex-partners;

  • Verlaging van inkomen buiten eigen schuld, bij ontslag of langdurige ziekte;

  • Structurele verhoging van het inkomen van één van de ouders;

  • Wijziging in de woonlasten;

  • Het winnen van een grote prijs.

Let op! Er is zoveel jurisprudentie (aanvullingen op de wet door bijzondere uitspraken van de rechter) over kinderalimentatie en dus uitzonderingen op de regel dat deze niet genoemd kunnen worden op deze website. Vaak is het zo dat de herziening van de hoogte van de kinderalimentatie via een gerechtelijke procedure meer kost dan het oplevert.

Meer informatie over kinderalimentatie:

- Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?
- Zelf berekenen kinderalimentatie
- Kinderalimentatie, zorgkorting en vakantie
- Kinderalimentatie en co-ouderschap
- Herzien kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en een nieuwe partner
- Draagkrachtberekening kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en bijstand
- Kinderalimentatie en de Tremanormen
- Kinderalimentatie en eigen bedrijf

 


Productinformatie