Beëindiging van samenleven zonder contract

In principe is er geen sprake van een gezamenlijk opgebouwd vermogen of schulden. Bij het uit elkaar gaan moet bekeken worden wie wat heeft aangeschaft en wie welke schulden gemaakt heeft. Op basis daarvan dient de verdeling plaats te vinden.

Verdeling van de opgebouwde pensioenrechten en de betaling van partneralimentatie is in principe niet aan de orde. Het inschakelen van een mediator, advocaat of notaris is niet echt nodig. Maar wanneer je samen kinderen, een koopwoning of schulden hebt, is het wel verstandig. Het maken van een ouderschapsplan is verplicht net als alimentatie voor de gezamenlijke kinderen. Door het laten opmaken van de gemaakte afspraken in een notariële akte zijn de afspraken juridisch gezien goed beschermd.


Wanneer er kinderen geboren zijn uit het samenlevingsverband zullen daar afspraken over gemaakt moeten worden. Let op het gezamenlijk ouderlijk gezag, zie hiervoor https://www.scheidslijn.nl/echtscheiding-en-het-ouderlijk-gezag


Meer informatie

Scheiden of einde samenleven regelen

Scheiding van tafel en bed

Scheiden bij een geregistreerd partnerschap

Einde van samenleven met een samenlevingscontract

Einde van samenleven zonder contract

Voorlopige voorziening

Scheiden wanneer u in het buitenland woont

 

Productinformatie