Beëindiging van samenleven met een samenlevingscontract

In de meeste samenlevingscontracten is bepaald dat het contract beëindigd kan worden door het opsturen van een aangetekende brief naar de partner met daarin vermeld dat het samenlevingscontract (éénzijdig) wordt opgezegd.

Het inschakelen van een mediator, advocaat of notaris is niet vereist. Maar wanneer je samen kinderen, een koopwoning of schulden hebt, is het wel verstandig. Het maken van een ouderschapsplan is verplicht net als alimentatie voor de gezamenlijke kinderen. Door het laten opmaken van de gemaakte afspraken in een notariële akte zijn de afspraken juridisch gezien goed beschermd.  


 

Wanneer er kinderen geboren zijn uit het samenlevingsverband zullen daar afspraken over gemaakt moeten worden. Let op het gezamenlijk ouderlijk gezag, zie hiervoor https://www.scheidslijn.nl/echtscheiding-en-het-ouderlijk-gezag


Afhankelijk van de voorwaarden in het samenlevingscontract kan er sprake zijn van een gemeenschappelijk opgebouwd vermogen of schuldenlast die bij het uit elkaar gaan  verdeeld moet worden. In sommige contracten is ook bepaald dat de opgebouwde pensioenrechten verdeeld dienen te worden en/of dat de meest verdienende partner verplicht is om, na het uit elkaar gaan, in het levensonderhoud (alimentatie) van de minst of niet verdienende partner te voorzien.

 

Meer informatie

Scheiden of einde samenleven regelen

Scheiding van tafel en bed

Scheiden bij een geregistreerd partnerschap

Einde van samenleven met een samenlevingscontract

Einde van samenleven zonder contract

Voorlopige voorziening

Scheiden wanneer u in het buitenland woont

 

Productinformatie