Voor de kinderen

Deze pagina is speciaal bedoeld voor de oudere kinderen om kort aan te geven waarom ouders gaan scheiden, wat kinderen over de scheiding zouden moeten weten en wat kinderen zelf kunnen doen om te zorgen dat ze niet al te veel last van de scheiding van hun ouders hebben.

 

Deze pagina geeft informatie over de “gewone scheiding” waarbij er geen sprake is dat jij, één van je broertjes of zusjes of één van je ouders mishandeld wordt of dat één van je ouders verslaafd is.

Waarom gaan ouders scheiden?
Uit onderzoek blijkt dat de meeste ouders gaan scheiden omdat ze uit elkaar gegroeid zijn, en het samen niet meer leuk hebben.
Als ouders uit elkaar gegroeid zijn, vinden ze het niet leuk meer om dingen samen te doen en ergeren ze zich snel aan elkaar. Vaak duurt het een tijd voordat ouders het echt merken dat ze uit elkaar gegroeid zijn. Dat betekent dus dat het thuis waarschijnlijk al een tijdje minder gezellig is geweest.
Omdat ouders vaak te laat ontdekken dat ze uit elkaar gegroeid zijn, kunnen ze er meestal niets meer aan doen om de relatie te herstellen. Daarnaast gebeurt het vaak, wanneer je ouders het thuis niet meer leuk hebben, dat één van je ouders verliefd wordt op een ander. Het verliefd worden is dan niet de oorzaak van de scheiding, maar wel de aanleiding om te gaan scheiden.
Als kind mag je weten waarom je ouders gaan scheiden. De meeste kinderen willen niet alle details weten omdat ze dat niet fijn vinden.

Schuld
In elk geval staat voorop dat een kind nooit de schuld heeft van de scheiding van zijn vader en moeder. Als ouders ruzie hebben over de scheiding dan geven ze elkaar vaak de schuld van de scheiding en proberen ze elkaar zwart te maken. Maar meestal hebben ze samen schuld aan de scheiding, ook als één van je ouders een relatie heeft met een ander. Als het huwelijk van je ouders echt goed was geweest, was je vader of je moeder geen relatie begonnen met een ander.
In elk geval maakt het voor kinderen niet uit wie de “schuld” heeft bij de scheiding, want de scheiding is voor kinderen al vervelend genoeg.
Zwart maken
Als je ouders erg boos op elkaar zijn, gaan ze soms nare dingen over elkaar zeggen. Eén van de vervelendste dingen van een scheiding, is dat je daar als kind tussen komt te staan. Je kunt als kind best zeggen dat je er niet tegen kunt dat je vader je moeder zwart maakt of dat je moeder je vader zwart maakt. Spreek bijvoorbeeld met je ouders een codewoord af. Het codewoord moet er dan voor zorgen dat ze geen lelijke dingen meer over elkaar zeggen. Bedenk alleen, met je broertje(s) of zusje(s) of met je vriendjes een leuk of grappig codewoord.

Waar ga je wonen na de scheiding
Omdat het voor kinderen vaak te moeilijk is om een keuze te maken waar ze gaan wonen na de scheiding, is het in de wet geregeld dat de ouders dat voor de kinderen moeten beslissen. Als je ouders daar samen niet uitkomen dan neemt de rechter voor hen een beslissing. Daarnaast staat in de wet dat kinderen vanaf twaalf jaar mee mogen denken over waar zij graag willen wonen na de scheiding en hoe vaak ze de ouder zien waarbij ze niet wonen. Ook als je jonger dan twaalf jaar bent, kun je aangeven wat jij graag wil.


Omgangsregeling
Als één van je ouders een hele drukke baan heeft, is het vaak niet mogelijk om bij die ouder te wonen omdat je dan teveel alleen thuis zou zijn. Je gaat dan wonen bij de ouder die het minste werkt en krijgt een omgangsregeling met de andere ouder.
Heel vaak spreken de ouders een omgangsregeling af waarbij je één weekeinde in de twee weken bij de andere ouder bent. Veel kinderen willen de andere ouder graag vaker zien. Dat kan ook best want de omgangsregeling is een afspraak tussen de ouders en is geen wet. Als je de andere ouder vaker wil zien, kun je dat zeggen. Misschien kan de andere ouder bijvoorbeeld je brengen en halen naar sport of muziek of kan de andere ouder regelmatig vrij nemen op een middag dat jij ook vrij bent. Het kan ook dat het bezoekweekeinde al begint op vrijdag en pas eindigt op maandag. Met andere woorden: de omgangsregeling kan er op veel verschillende manieren uitzien.


Co-ouderschap
Als je beide ouders evenveel werken en vrije tijd hebben, kunnen ze een co-ouderschap afspreken. Dat betekent dat je voor een deel bij je vader en voor een deel bij je moeder woont. Dat is voor de meeste kinderen heel fijn omdat ze dan met hun beide ouders evenveel contact hebben. Wel is het soms lastig dat er soms spullen zijn die je nodig hebt bij de andere ouder liggen. Maak daar goede afspraken over, zeker als je ouders ver bij elkaar uit de buurt wonen.
Ouderschapsplan
Als je ouders gaan scheiden, moeten ze heel veel afspraken maken. De afspraken over de kinderen worden opgeschreven in een ouderschapsplan. Naast waar de kinderen gaan wonen worden er ook afspraken gemaakt over de opvoeding en wie wat betaalt voor de kinderen.
Veel ouders spreken af om de afspraken die ze hebben gemaakt over de kinderen één keer in de zoveel tijd te evalueren. De ouders bekijken dan of de gemaakte afspraken nog steeds goede afspraken zijn. Als je zelf vindt dat sommige afspraken niet zo goed gaan of beter kunnen, vraag dan aan je ouders of je daar met hun beiden over kunt praten. Op die manier kun je samen met je ouders nieuwe afspraken maken.


Nieuwe partner
Het kan zo zijn dat één van je ouders of beide ouders na de scheiding een nieuwe partner krijgt. Het kan zijn dat je het lastig vindt om te zien dat je vader of je moeder zoent of verliefderig doet met die nieuwe partner.
Vaak is dat een situatie waar je niet op had gerekend en waar aan je moet wennen. Je kan aan je vader of moeder vragen om je de tijd te geven aan de nieuwe situatie te wennen. Zeker voor kinderen die één of beide ouders lang voor zichzelf heeft gehad, is het moeilijk om de aandacht te moeten delen met de nieuwe partner.
Aan de andere kant kun je denken dat het wel prettig is dat je vader of moeder een nieuwe partner heeft omdat je vader of je moeder dan meer plezier heeft in het leven en jij minder rekening met ze hoeft te houden.


Als je het erg moeilijk hebt met de scheiding
Er zijn kinderen die het heel erg moeilijk hebben met de scheiding van hun ouders. Als je daar niet met je ouders over kunt of wilt praten is het vaak wel goed om daar met een ander over te praten. Dat kan een leeftijdsgenoot zijn, maar ook een volwassen vriend van je ouders, een oom of een tante. Wanneer je niemand in je omgeving hebt waarmee je kunt of wilt praten, kan je naar een vertrouwensfiguur op school gaan of de kindertelefoon bellen.

Bovenstaande informatie staat ook in het Echtscheidingsboek

Bestel hier het Echtscheidingsboek + rekenmodule kinderalimentatie + model ouderschapsplan

 

Meer informatie over kinderen en echtscheiding

- Wat en wanneer vertel je het de kinderen

- Reacties van kinderen op de echtscheiding

- Rol van de ouders in de echtscheiding

- Hoofdverblijfplaats van de kinderen na de echtscheiding

- Het ouderlijk gezag na de echtscheiding

- Omgangsregeling

- Co-ouderschap

- Ouderschapsplan

- Echtscheiding en ouderschap

 

Productinformatie