Reacties van de kinderen

Kinderen kunnen op verschillende manieren reageren op de echtscheiding. Het ene kind kan stil en teruggetrokken worden, terwijl het andere kind reageert door heel druk te zijn.

Bovendien kunnen kinderen thuis anders reageren dan buitenshuis. Het is dan ook verstandig om de mensen die dagelijks met jullie kinderen omgaan, zoals leerkrachten en oppassen, op de hoogte van jullie echtscheiding, zodat ook zij kunnen helpen de kinderen op te vangen.
In het Echtscheidingsboek wordt aandacht besteed aan de verschillende reacties van kinderen op de echtscheiding en wanneer het verstandig is om extra aandacht of hulp te vragen voor je kind(eren).


Mogelijke reacties van kinderen op de echtscheiding

Kinderen kunnen op diverse manieren reageren op de echtscheiding van hun ouders. Hoe een kind reageert hangt af van:
- De leeftijd.
- Het karakter.
- De hoeveelheid veranderingen.
- De ondersteuning die de kinderen krijgen van hun ouders en andere volwassenen.

In het algemeen kan gezegd worden dat kinderen emotioneel grillig kunnen reageren op de ouders. Aan de ene kant zijn ze boos op de ouders, omdat zij schuld hebben aan de scheiding. Aan de andere kant zijn ze bang om de ouders te verliezen (separatieangst) en reageren kinderen extreem aanhankelijk en vragen onevenredig veel aandacht. Het komt ook voor dat kinderen een periode afstand nemen van de ouders om zich voor te bereiden op of te beschermen tegen het verlies van één of beide ouders.


Andere reacties van de kinderen op de echtscheiding kunnen zijn:

- Schuldgevoel (het is mijn schuld dat papa en mama gaan scheiden)
- Terugval in de ontwikkeling (bijvoorbeeld bedplassen)
- Psychosomatische klachten (lichamelijke klachten veroorzaakt door stress). 
- Opvallend acting-out gedrag (agressie, drugsgebruik e.d.)
- Parentificatie (kind gaat rol van partner overnemen)

Uit onderzoek is gebleken dat kinderen de neiging hebben om de ouder, die de gezinswoning verlaat, de schuld te geven van de echtscheiding.


   

Meer informatie over kinderen en echtscheiding

- Wat en wanneer vertel je het de kinderen

- Reacties van kinderen op de echtscheiding

- Rol van de ouders in de echtscheiding

- Hoofdverblijfplaats van de kinderen na de echtscheiding

- Het ouderlijk gezag na de echtscheiding

- Omgangsregeling

- Co-ouderschap

- Ouderschapsplan

- Echtscheiding en ouderschap

 


Productinformatie