Omgangsregeling

Het is niet altijd even makkelijk om goede afspraken te maken over de omgangsregeling of het co-ouderschap.

Er bestaat (gelukkig) geen standaard voor een goede omgangsregeling. Een omgangsregeling is goed wanneer de ouders er mee kunnen leven en de kinderen er tevreden over zijn. De manier waarop kinderen laten blijken of ze tevreden zijn met de omgangsregeling hangt af van de leeftijd. Vanaf een jaar of vier zijn kinderen in staat om hun ouders duidelijk te maken hoe ze de omgangsregeling beleven. Let daarom goed op de signalen of de verhalen van uw kind(eren) en probeer daar op te anticiperen. Vooral in het begin kunnen kinderen -ook hele jonge kinderen- last hebben van heimwee naar de vader of moeder die niet meer bij hen woont.
De
omgangsregeling wordt opgenomen in het ouderschapsplan.

Hoe ziet de omgangsregeling eruit?

Hoe de omgangsregeling er uitgaat zien, hangt natuurlijk af van de leeftijd van de kinderen en de praktische mogelijkheden die er zijn zoals werk van de ouders, school van de kinderen en de woonafstand tussen de ouders na de scheiding. Een aantal richtlijnen kunnen in elk geval worden meegegeven.

Bij jonge kinderen, zeker bij kinderen tussen de nul en de twee jaar, is een omgangsregeling van één weekeinde in de twee weken te weinig om een band op te bouwen met de ouder waar ze niet wonen. Gedacht kan worden aan een omgangsregeling waarbij de kinderen de andere ouder tenminste één keer per week zien.

Wanneer ouders tijdens hun relatie naast de opvoeding van hun kinderen werkten, hadden ze het druk. Wanneer ouders na hun scheiding beiden blijven werken en een (groot) deel van de opvoeding alleen moeten doen dan krijgen zij het nog drukker. Hou bij het vormgeven van de omgangsregeling dan ook rekening dat beide ouders ook voldoende rust krijgen.

In de meeste gezinnen is het zo dat vooral in de weekeinden leuke dingen worden gedaan met de kinderen. Zorg er dus voor dat in de omgangsregeling elke ouder de kinderen tenminste één weekeinde per maand de kinderen heeft om leuke dingen te kunnen doen.

Op doordeweekse dagen gelden meestal andere regels van opstaan, huiswerk maken en dergelijke dan in het weekeinde. Het is goed dat de kinderen deze regelmaat ook meemaken bij de ouder waar ze niet wonen. Bovendien blijft deze ouder hierdoor meer betrokken bij de school- en sportactiviteiten van de kinderen.

Denk ook aan de privacy van de ouders. Nadat de scheiding een plaats heeft gekregen in het leven, moet er een nieuw sociaal en maatschappelijk leven worden opgebouwd zonder de kinderen.

Leg de verantwoordelijkheid van en het nakomen van de afspraken over de omgangsregeling niet bij de kinderen. Kinderen tot een jaar of twaalf kunnen deze verantwoordelijkheid niet aan. Rond het twaalfde jaar begint de pubertijd, een tijd waarin  puber geen zin heeft om rekening  te houden met zijn/haar ouders (al dan niet gescheiden).


Regelen van praktische zaken

Het domweg vaststellen van hoe de omgangsregeling er uit ziet is niet voldoende. Veel zaken moeten worden uitgewerkt, zodat de omgangsregeling praktisch gezien werkbaar wordt. Alle onderstaande punten worden meegenomen in ons model ouderschapsplan

Wie haalt en/of brengt de kinderen van de ene ouder naar de andere?

Wanneer er sprake is van reiskosten, wie neemt deze dan voor zijn rekening?

Waar vieren de kinderen hun verjaardag en is de andere ouder wel of niet welkom?

Wat te doen bij verhindering van de andere ouder door ziekte, werk of studie?

Bij welke ouder, worden welke feestdagen doorgebracht?

Wat te doen met de vakanties?

Wat te doen met de verjaardagen en feestjes van familieleden, die buiten de afgesproken omgangsdagen vallen?

Hoe gaan de ouders om met levensbeschouwelijke of religieuze opvattingen die voor de ene ouder wel van belang zijn en voor de andere ouder niet?

Hoeveel kinderkleren gaan er mee en wie wast ze?

Wie betaalt wat voor de kinderen?

 

Meer informatie over kinderen en echtscheiding

- Wat en wanneer vertel je het de kinderen

- Reacties van kinderen op de echtscheiding

- Rol van de ouders in de echtscheiding

- Hoofdverblijfplaats van de kinderen na de echtscheiding

- Het ouderlijk gezag na de echtscheiding

- Omgangsregeling

- Co-ouderschap

- Ouderschapsplan

- Echtscheiding en ouderschap

Productinformatie