Echtscheiding en Kinderen - hoe en wanneer vertel je het ze?

Eén van de moeilijkste momenten in je leven is misschien wel dat je je kinderen moet vertellen dat je gaat scheiden.

Een van de lastigste momenten in de echtscheiding is waarschijnlijk het moment waarop je de kinderen moet vertellen dat jullie gaan scheiden. Het vertellen aan de kinderen dat je gaat scheiden kunnen wij niet makkelijke maken, maar we kunnen je wel een aantal tips aan de hand doen om de echtscheidingsmelding voor jezelf en voor de kinderen wat makkelijker te maken.

Een echtscheiding komt niet uit de lucht vallen. Meestal is er voor de echtscheiding aan al een langere periode geweest van spanningen of ruzies tussen jou en je partner. Kinderen hebben die spanning gevoeld of de ruzies gemerkt. Je kunt het gesprek met de kinderen over de echtscheiding dus heel goed beginnen met de zin: "Jullie hebben misschien wel gemerkt dat het de laatste tijd niet zo gezellig in huis is geweest".

Wat is het beste moment om de kinderen te vertellen dat je gaat scheiden? Dat hangt  van jullie kinderen af. Eigenlijk weten jullie dat zelf het beste. Voor sommige kinderen is het prettig dat ze de volgende dag weer naar school kunnen omdat ze dan afgeleid worden van de situatie. Voor andere kinderen is het juist prettig om de volgende dag vrij te zijn. Jullie zijn degenen die de kinderen goed kennen dus jullie kunnen ook het beste bepalen wat het juiste moment is om de kinderen te vertellen dat jullie gaan scheiden.

Natuurlijk geeft een echtscheiding bij kinderen, net als bij de ouders, verdriet, boosheid en machteloosheid. Maar, wanneer de echtscheidingsboodschap goed gebracht wordt en de kinderen de ruimte krijgen om de emoties rond de echtscheiding te verwerken, zijn kinderen meestal flexibel genoeg om goed om te gaan het uit elkaar gaan van de ouders. Daarbij zijn kinderen, hoe goed de ouders dit ook verborgen wisten te houden, vaak al lang op de hoogte van spanningen binnen het huwelijk. Met andere woorden: kinderen zijn vaak meer voorbereid op een eventuele scheiding dan de ouders weten.

En voor elke ouder geldt: je kunt kinderen niet voor pijn en verdriet in het leven behoeden. Ook niet scheiden kan voor wonden zorgen, die soms dieper zijn dan die van kinderen die wel een scheiding hebben meegemaakt.


Meer informatie over kinderen en echtscheiding

- Reacties van kinderen op de echtscheiding

- Rol van de ouders in de echtscheiding

- Hoofdverblijfplaats van de kinderen na de echtscheiding

- Het ouderlijk gezag na de echtscheiding

- Omgangsregeling

- Co-ouderschap

- Ouderschapsplan

- Echtscheiding en ouderschapProductinformatie