Co-ouderschap

Wat is co-ouderschap ? De term co-ouderschap wordt gebruikt om aan te geven dat ouders na de scheiding hun kinderen gezamenlijk willen blijven opvoeden, waarbij de kinderen deels bij hun vader en deels bij hun moeder wonen. Het is niet per se noodzakelijk dat de kinderen voor 50% bij de vader en 50% bij de moeder verblijven, dit kan ook in een andere verhouding. De ouders komen in onderling overleg overeen op welke wijze het co-ouderschap ingevuld gaat worden.

De invulling van het co-ouderschap en een uitgebreide omgangsregeling.

Hoe de verdeling van het co-ouderschap eruitziet, is afhankelijk van de praktische mogelijkheden die er zijn rond het werk van de ouders en de school van de kinderen. Net als bij de omgangsregeling moet er rekening gehouden worden met de belangen van de kinderen en de belangen van de ouders.
Bij
co-ouderschap moeten vaak meer afspraken gemaakt worden dan bij een omgangsregeling. Ook moeten de ouders aan een aantal voorwaarden voldoen om het co-ouderschap te laten lukken. Naast alle zaken die ook bij een omgangsregeling moeten worden afgesproken, moeten bij een co-ouderschap nog meer aanvullende afspraken gemaakt te worden en dient aan een aantal voorwaarden te worden voldaan.

Voorwaarden co-ouderschap:

- De ouders moeten goed kunnen communiceren;

- Het is makkelijker wanneer de ouders bij elkaar in de buurt wonen;

- De ouders moeten het aankunnen om elkaar veel te zien;

- Beide ouders moeten er niet tegenop zien om een paar keer in de week dingen
   te halen of te brengen, zoals de gymtas, de knuffel of een studieboek
   dat is blijven liggen;

- En de allerbelangrijkste voorwaarde is of de kinderen het aankunnen om in
   twee huizen te leven.

Aanvullende afspraken co-ouderschap

De ouders moeten duidelijke afspraken maken over wie wat betaalt, vaak biedt een kinderrekening, waar over beide ouders het beheer hebben, hier uitkomst;

Wie schaft de kleding aan en wie bepaalt wat de kinderen aan kleding meenemen naar de andere ouder;

Welk speelgoed gaat mee naar de andere ouder en wat niet;

Wat te doen bij “grote paniek” wanneer bijvoorbeeld de lievelingsknuffel of de gymkleding bij de andere ouder ligt?

Co-ouderschap en kinderalimentatie

Wanneer er een verschil tussen het inkomen van de ouders bestaat, moet ook in het geval van co-ouderschap, kinderalimentatie betaald te worden. Zie voor meer informatie de pagina over kinderalimentatie.

Co-ouderschap juridisch 

De term “co-ouderschap” is geen juridische term en heeft geen juridische meerwaarde boven bijvoorbeeld de term “gezamenlijk ouderschap” of “uitgebreide omgangsregeling”.

Co-ouderschap en ouderschapsplan

In het ouderschapsplan kunnen alle afspraken worden vastgelegd over de verzorging en de opvoeding van de kinderen die niet in het convenant staan. Daarnaast kan in het ouderschapsplan een afspraak worden gemaakt om bijvoorbeeld één keer per half jaar de gemaakte afspraken te evalueren. Pas wanneer de gemaakte afspraken in de praktijk zijn uitgetest, kan beoordeeld worden of de afspraken over het co-ouderschap voor de ouders en de kinderen goed uitpakken.


Meer informatie over kinderen en echtscheiding

- Wat en wanneer vertel je het de kinderen

- Reacties van kinderen op de echtscheiding

- Rol van de ouders in de echtscheiding

- Hoofdverblijfplaats van de kinderen na de echtscheiding

- Het ouderlijk gezag na de echtscheiding

- Omgangsregeling

- Co-ouderschap

- Ouderschapsplan

- Echtscheiding en ouderschap

 

Productinformatie