De duur van de partneralimentatie

Wet herziening partneralimentatie

Vanaf 2020 is de duur van de partneralimentatie gewijzigd :

 

·         De helft van de duur van het huwelijk met een maximum van vijf jaren.

Vier uitzonderingen

Op de regel van maximaal vijf jaar partneralimentatie, zijn een aantal uitzonderingen.

1. Als het jongste kind jonger dan 12 jaar is 

De alimentatieontvanger die voor de kinderen zorgt, houdt minimaal recht op partneralimentatie totdat het jongste kind 12 jaar is.

2. Bij huwelijken van langer dan vijftien jaar

Als het huwelijk langer heeft geduurd dan vijftien jaar en waarbij de alimentatieontvanger tien jaar voor de AOW-leeftijd zit, kan de alimentatieplicht doorlopen tot de pensioendatum.

3. Voor 50-plussers

Alimentatieontvangers die 50 jaar of ouder zijn en die langer dan vijftien jaar zijn getrouwd, hebben maximaal tien jaar recht op partneralimentatie.

4. Bij schrijnende gevallen

Er is een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen. Hiervan is sprake, als de beëindiging van de partneralimentatie te zeer ingrijpend is, zoals bij ziekte, of blijvende arbeidsongeschiktheid.  

Let op! De officiële ingangsdatum van de alimentatiebetaling is de datum waarop de echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap bij de burgerlijke stand staat ingeschreven.

 

Meer informatie over partneralimentatie

- Wie heeft er recht op partneralimentatie?
- Hoogte van de partneralimentatie
- Duur van de partneralimentatie
- Belasting(-voordeel) en partneralimentatie
- Partneralimentatie en de hypotheek
- Partneralimentatie en de bijstand
- Afkoop van de partneralimentatie
- Partneralimentatie en de nieuwe partner
- Draagkrachtberekening partneralimentatie
- Indexering partneralimentatie
- Herzien partneralimentatie

 

 

Productinformatie