Draagkrachtberekening Kinderalimentatie

De kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de draagkrachtberekening.

 De draagkrachtberekening kinderalimentatie  ziet er in het kort zo uit:

De kinderalimentatie wordt berekend op basis van het netto inkomen van de beide ouders tijdens het huwelijk/relatie. Hoe hoger het gezamenlijk inkomen van de ouders, hoe hoger de kinderalimentatie.

In stap 1 wordt het netto besteedbaar inkomen van de ouders bepaald.

In stap 2 wordt aan de hand van het netto besteedbaar inkomen (NBI) van de ouders de behoefte van de kinderen berekend. De behoefte van de kinderen is de basis voor de hoogte van de kinderalimentatie.

In stap 3 wordt op basis van het netto besteedbaar inkomen van de ouders na de scheiding een draagkrachtberekening gemaakt. De draagkrachtberekening geeft per ouder aan wat hij/zij kan bijdragen aan de behoefte van de kinderen.

In stap 4 wordt de zorgkorting bepaald waarna het definitieve bedrag aan kinderalimentatie wordt berekend.

Stap 5 is de aanvaardbaarheidstoets. Bij de rechter kan gevraagd worden om verlaging van het alimentatiebedrag wanneer er, aantoonbaar, sprake is van hogere noodzakelijke kosten of een lager inkomen.

Meer informatie over kinderalimentatie:

- Hoe wordt de kinderalimentatie berekend?
- Zelf berekenen kinderalimentatie
- Kinderalimentatie, zorgkorting en vakantie
- Kinderalimentatie en co-ouderschap
- Herzien kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en een nieuwe partner
- Draagkrachtberekening kinderalimentatie
- Kinderalimentatie en bijstand
- Kinderalimentatie en de Tremanormen
- Kinderalimentatie en eigen bedrijf 

 

Productinformatie