De verdeling van de goederen bij een huwelijk op huwelijkse voorwaarden

Huwelijkse voorwaarden worden voor het huwelijk opgesteld of tijdens het huwelijk. In de huwelijkse voorwaarden staat beschreven wat elk van jullie heeft ingebracht, hoe tijdens het huwelijk de kosten van de huishouding en de kosten van de kinderen betaald worden en hoe de opbouw van vermogen geregeld wordt.

In de meeste huwelijkse voorwaarden is bepaald, dat aan het einde van het jaar het geld dat nog op de rekening staat of opgebouwde schulden tussen de partners verrekend dienen te worden. Deze bepaling noemt men een periodiek verrekenbeding of een Amsterdams rekenbeding. Door jaarlijks met elkaar te verrekenen, wordt door jullie alle twee een gescheiden eigen vermogen opgebouwd. Als je gaat scheiden dan kunnen jullie dus in principe geen aanspraak maken op elkaars vermogen.


Meer informatie over Echtscheiding en de verdeling

- Scheiden en verdeling van de boedel

- Boedelverdeling, gemeenschap van goederen

- Boedelverdeling, huwelijkse voorwaarden

- Boedelverdeling, einde samenleven

- Boedelverdeling, geregistreerd partnerschap

- Scheiden, eigen huis en hypotheek

- Scheiden, verdeling pensioen

- Scheiden, verdeling inboedel

- Scheiden, waardebepaling eigen huis

- Scheiden, herinrichtingskosten

- Scheiden, verhuiskosten

Productinformatie